.Privacyverklaring:

Body and Beyond Body and Beyond, gevestigd aan Botterstraat 47 1271 VA Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bodybeyond.nl
Botterstraat 47
1271 VA Huizen
06-23536100

Bianca Koppelle-Tinkhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Body and Beyond. Hij/zij is te bereiken via info@bodybeyond.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Body and Beyond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Body and Beyond verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Body and Beyond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het op veilige en correcte wijze aanbieden van Yogalessen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Body and Beyond neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Body and Beyond) tussen zit. Body and Beyond gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Momoyoga voor de registratie van de ledenadministratie, Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven, hotmail voor het verzenden van informatieve mail, What’s App voor het informeren over yogalessen. Zodat de yogalessen op veilige en correcte uitgevoerd kunnen worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Body and Beyond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie)
Persoonsgegevens > verwijdering persoonsgegevens op verzoek van cliënt na beëindiging van het lidmaatschap > Voor Body and Beyond is het redelijkerwijs niet te beoordelen of een cliënt (in de toekomst) geen lessen meer wenst te volgen bij Body and Beyond, zonder schriftelijke opzegging van cliënt. Voor de bedrijfsuitvoering is het noodzakelijk de persoonlijke gegevens te registreren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Body and Beyond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Body and Beyond gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bianca@bodybeyond.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Body and Beyond zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Body and Beyond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Body and Beyond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bodybeyond.nl